BURN-OUT PRAATGROEP

Heb je een burn-out, denk je er tegenaan te lopen of ken je iemand in je naaste omgeving die hiermee kampt? Dan kunnen de "Burn-out: lotgenoten praatgroep"-sessies een hulpmiddel zijn voor jou.


Wat is een "Burn-out: lotgenoten praatgroep"?


Een burn-out zorgt niet alleen voor fysieke en mentale moeilijkheden, maar ook voor onbegrip en frustraties evenals het hebben van vragen, twijfels en onzekerheden. Daarnaast kan, ondanks de goede bedoelingen en steun van de naaste omgeving, een gevoel van "eenzaamheid" ontstaan omdat ze niet hetzelfde doormaken. Afspreken met gelijkgezinden kan dan een houvast bieden.


De bedoeling van de "Burn-out: lotgenoten praatgroep" is om samen met lotgenoten op weg te gaan en tijdens dit "ontmoeten" te leren over jezelf, je burn-out en "ont-moeten". Dit doen we door in 5 sessies telkens een ander aspect te belichten met op het einde een terugkom-sessie. Tijdens deze sessies ontmoet je gelijkgezinden, wissel je ervaringen uit, vind je steun bij anderen, leer je van mekaar en ontdek je meer over jezelf.


Zowel personen die aan het begin, halverwege of op het einde van hun herstelproces staan, zijn van harte welkom!

Waarom deelnemen?

ONTMOET GELIJKGEZINDEN

LEER OVER JE BURN-OUT

TIJD VOOR JEZELF

WISSEL ERVARINGEN UIT

KRIJG (MENTALE) STEUN

PRATEN LUCHT OP

LEER JEZELF BETER KENNEN

VIND GERUSTSTELLING

HULP BIJ VERWERKING

Programma

Hieronder vind je het een overzicht van de verschillende sessies en de thema's die worden behandeld.

Sessie 1: Het begin: stilstaan bij de aanleiding


Deze sessie staat stil bij de elementen die aan de basis liggen/ hebben gelegen bij het ontstaan van de burn-out. Wat heeft ervoor gezorgd dat het op een gegeven moment niet meer ging, waardoor is "het licht uitgegaan"? Door dit te bekijken leren we onszelf beter kennen, begrijpen we de situatie beter, leren we eruit voor de toekomst en leren we zelfs pijnpunten bij andere te herkennen.

Sessie 2: De rem: over het uitvallen, het besef en de misvattingen


In sessie 2 gaat het over "de rem die werd ingetrapt": het tot stilstand komen. De periode om los te komen van de situatie, er even uit te stappen en jezelf te parkeren. Dikwijls betekent dit ziekenverlof. Maar ook het (pijnlijke) besef dat het even niet meer lukt, het onder ogen moeten komen en aanvaarden dat stilstand nodig is. Het leren omgaan met misvattingen bij jezelf en bij anderen.

Sessie 3: De stilstand: over hoe ermee om te gaan


In deze sessie gaat het over de periode van stilstand zelf. De periode van (misschien) nog wel willen maar vooral van niet meer kunnen. Hoe vul je dit in en hoe ga je daarmee om?

Sessie 4: Over angsten, twijfels, onzekerheden en de zoektocht naar jezelf


Ongetwijfeld steken er angsten, twijfels en onzekerheden de kop op. Komt alles nog goed? Wanneer voel ik me terug beter? Word ik nog terug de oude? Maar ook wie ben ik, waar sta ik voor en wat wil ik wel/niet meer? Een zoektocht naar onszelf, degene de we gaandeweg zijn verloren, opnieuw terug leren kennen. In deze 4e sessie: een ontmoeting met jezelf.

Sessie 5: Over het keerpunt en de heropstart


In deze laatste sessie gaan we in op het keerpunt. Begint er licht aan het einde van de tunnel te verschijnen? Kruipen we langzaam terug recht, zien we terug kansen en denken we weer stilletjes vooruit? Zijn we eindelijk dan terug vertrokken en zo ja, welke weg kiezen we: een volledige ommezwaai of gewoon vooruit?

Sessie 6: Terugkom-moment: verandering in actie


Deze sessie is eigenlijk een terugkom-moment. Het is nu enige tijd geleden dat de sessies hebben plaatsgevonden en een leven is constant in verandering, hoe klein of groot die veranderingen ook zijn. Tijd om even terug te blikken, een balans op te maken en te kijken naar de volgende stappen: wat willen we (nog). Welke stappen hebben we verder op onze weg naar herstel genomen? Zijn we onderweg nog moeilijkheden tegengekomen, maar vooral: wat hebben we al overwonnen?

"Het is hoe het was, het gaat zoals het komt"

Praktische informatie

Hieronder vind je praktische informatie over de eerstvolgende praatgroep die zal plaatsvinden.

Waar?

Momenteel is er nog GEEN locatie voorzien. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Vermoedelijk zal dit plaatsvinden in Limburg en meer specifiek in de omgeving van Hasselt (België)

Wanneer?

Er is momenteel nog GEEN nieuwe sessie gepland. Om je een idee te geven: de vorige reeks ging telkens door op donderdag van 19u30 tot 21u30 maar dit is geen garantie dat de volgende reeks op hetzelfde moment zal vallen. Schrijf je in om op de hoogte te worden gehouden.

Duur en prijs?

Duur: in totaal 6 sessies met 1 sessie/week gedurende 5 weken + 1 terugkommoment.

Prijs: 15 euro/sessie per persoon. (90 euro voor alle sessies per persoon)

Inschrijven

Wil je graag op de hoogte worden gehouden wanneer er een nieuwe sessie start? Schrijf je dan vrijblijvend in. Je ontvangt een mail wanneer een nieuwe reeks start. Let op: dit betekent niet dat je automatisch bent ingeschreven in de praatgroep!

Vraag en Antwoord

Hieronder vind je de praktische informatie met betrekking tot de praatgroepen.

Wat is het wel & wat is het niet?


Dit is een praatgroep waarbij aan de hand van richtingsvragen in elke sessie een ander aspect van burn-out wordt besproken. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze hieraan actief deelnemen en openstaan, maar ook dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk blijft! We wensen een vertrouwd kader te creëren waarin iedereen zich goed voelt met respect voor mekaar en ieders verhaal/mening.


Dit is geen cursus/workshop/… rond burn-out. Verwacht dan ook geen wetenschappelijke informatie of stellingen. Dit zijn gesprekken met, voor en door mensen: hun verhaal en ervaringen.


Dit is geen therapie(groep) of psychologische begeleiding! Deze sessies vervangen dus geenszins professionele hulp zoals individuele psychotherapie, medicatie of medische behandeling.


De groepsgesprekken zijn niet geschikt voor mensen met ernstige psychische problemen (bijvoorbeeld: ernstige depressie, zware angststoornis,…) en/of verslavingsproblematiek hiervoor is gespecialiseerde hulpverlening aangewezen.

Waar & Wanneer?


De sessies zullen 1 keer per week plaatsvinden op een locatie te Limburg (België) en duren ongeveer 2 uur. Het terugkom-moment vindt ongeveer 1 maand na de laatste ontmoeting plaats. Wijzigingen in planning zijn steeds mogelijk maar worden op voorhand gecommuniceerd. Er zijn sowieso geen sessies gepland op zon- en feestdagen.


Er wordt van je verwacht om steeds 5 minuten voor het aanvangsuur aanwezig te zijn én tijdens de sessies je GSM uit te schakelen. Niets zo vervelend om in een gesprek onderbroken te worden, toch? Moeite met deconnecteren? Bezie deze sessies als "Quality time" voor jezelf.

Het volgen van sessies?


Het programma is gradueel opgebouwd. Hoewel de sessies los van mekaar worden belicht, bouwen ze telkens verder op de vorige. Inschrijving houdt dan ook een deelname in aan ALLE (6) sessies, dus ook het terugkom-moment. Daarbij wordt er tijdens de gesprekken ook een vertrouwensband en groepsdynamiek opgebouwd die we maximaal willen behouden. Het uitkiezen en volgen van slechts 1 of enkele sessies is dan helaas ook NIET mogelijk.

Kostprijs?


De kostprijs bedraagt 15 euro/sessie per persoon incl 0%btw. De kostprijs beslaat het huren van de infrastructuur en praktische ondersteuning zoals vergoeding en consumpties.

Inschrijving?


Je kan je inschrijven via deze website. Pas nadat de betaling werd ontvangen is de inschrijving definitief. Je ontvangt hiervan vervolgens een mail ter bevestiging. Hou deze bevestigingsmail dus zeker goed in de gaten om zeker te zijn dat je effectief bent ingeschreven! Zonder voorafgaande betaling van het volledige bedrag kan je helaas niet deelnemen. Twijfel je of je bent inschreven? Neem dan contact op.


Heb je betaald en kan je wegens omstandigheden toch niet deelnemen dan wordt het inschrijvingsgeld terug overgemaakt en dit tot 3 weken voor de aanvang van de volledige reeks. Beslis je in de laatste week voor aanvang om niet deel te nemen, dan kan je je plek na overleg doorgeven aan een derde. Indien dit niet lukt, blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd.


Indien de reeks niet kan aanvangen wegens ziekte van de moderator of door overmacht wordt het inschrijvingsgeld volledig terug overgemaakt. Indien ziekte van de moderator of overmacht zou plaatsvinden tijdens een lopende reeks, dan kunnen de overige lessen worden verplaatst/ingehaald dan wel een deel van het inschrijvingsgeld pro rata worden terugbetaald. Dit naar keuze van de moderator.

Groep?


Om de groepsdynamiek optimaal te houden en iedereen de kans te geven aan het woord te komen, worden de plaatsen beperkt tot 6 à 8 deelnemers. Het inschrijven gebeurt in chronologische volgorde. Snel inschrijven is dus de boodschap.


Indien een reeks volzet blijkt te zijn, word je hiervan op de hoogte gebracht. Je kan dan kiezen om op een wachtlijst te worden geplaatst.


Indien zou blijken dat er onvoldoende inschrijvingen zijn om een waardevolle reeks te organiseren, is het mogelijk dat de sessie-reeks wordt geannuleerd. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht met de keuze om eventueel later aan een andere reeks deel te nemen. Indien je al had betaald, kan het inschrijvingsgeld worden terugbetaald.

Verwachtingen?


Er wordt van de deelnemers een actief deelnemende en open houding verwacht met respect voor mekaar en mekaars verhaal/mening. Respectloze, agressieve, discriminerende, seksueelgetinte en andere ongepaste uitspraken en/of houdingen, waaronder ook fysiek geweld, worden niet getolereerd.


Als tijdens het deelnemen aan de sessies blijkt dat deze emotioneel en/of fysiek te zwaar zijn, kan in onderling overleg bekeken worden hoe we hiermee kunnen omgaan. Indien een verdere deelname niet langer aangewezen blijkt kan pro rata het inschrijvingsgeld worden terugbetaald.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact met me op. Hopelijk mag ik je snel ontmoeten! Want ook jij en je bijdrage zijn van betekenis!