Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

 1. De website en het aanbod is eigendom van Kristien Thoelen. Seringenstraat 6, 3500 Hasselt – www.kristienthoelen.be – kristien(at)kristienthoelen(punt)be – BE 0784.243.416, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
 2. De internetgebruiker die een product op www.kristienthoelen.be wenst te kopen en/of zich inschrijft voor een workshop wordt in deze algemene voorwaarden omschreven als "je" of "de klant". De aanbieder/verkoper van het aanbod, zijnde Kristien Thoelen, kan als dusdanig worden omschreven of als "zij" dan wel "de onderneming".
 3. Onder workshop wordt verstaan: workshops, E-course, Cursussen, trainingen en opleidingen. Dit kan in digitale vorm en/of op fysieke leslocatie aangeboden/gegeven worden. Dit is een dienstverlening en geen artikel/product.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kristien Thoelen en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de onderneming en de klant.
 5. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn voor de klant steeds vrij consulteerbaar op www.kristienthoelen.be.
 6. Door het plaatsen van een bestelling op de website en/of inschrijving in een workshop van de onderneming geeft de klant te kennen met alle weergegeven algemene voorwaarden akkoord te gaan.
 7. De onderneming behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Elke aankoop na wijziging, houdt door de klant een aanvaarding van deze nieuwe voorwaarden in.
 8. De klant ziet er steeds op toe dat diens persoonsgegevens correct én volledig zijn en verklaart dat deze correct én volledig zijn door het plaatsen van een bestelling. De onderneming behoudt het recht om aanvragen/bestellingen van met opzet ingevoerde onjuiste en/of onvolledige en/of namaak persoonsgegevens niet te verwerken en te weigeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juiste contactgegevens te bezorgen om communicatie en leveringen mogelijk te maken. Bestellingen geplaatst met onjuiste, onvolledige en/of verouderde gegevens geeft geen recht op enige vorm van terugbetaling of schadevergoeding door de onderneming.

Het aanbod

 1. Alle aangeboden artikelen in de webshop zijn zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond. De beeld- en kleurenkwaliteit van productfoto's kan echter afwijken van de werkelijkheid en variëren afhankelijk van beeldscherm(instellingen). De onderneming kan bijgevolg niet garanderen dat je scherm het product waarheidsgetrouw afbeeldt. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden dat de artikelen niet altijd op ware grootte worden afgebeeld. Waar mogelijk staat het juiste formaat bij het artikel weergegeven.
 2. Indien het een handgemaakt product en/of maatwerk betreft kunnen kleuren, textuur, afmetingen afwijken van het geleverde product ten opzichte van de productfoto's en weergegeven informatie.
 3. Natuurstenen/edelstenen zijn een natuurproduct. Er kunnen daarom tussen stenen afwijkingen mogelijk zijn in grootte, vorm en kleur.
 4. Ondanks dat de website, met inbegrip van de webshop, nieuwsbrieven, social media, flyers, etc , met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen, binden de onderneming niet. Voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie is de onderneming slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. De onderneming is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- en/of drukfouten.
 5. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de onderneming (vb. bij ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw van de klant, bij uitputting van de voorraad, bij vaststelling van een ongeldig of onjuist aanbod, bij overmacht, …) Bij ingrijpende wijzigingen tijdens het bestelproces wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.
 6. Wanneer de klant een specifieke vraag heeft over een bepaald product of dienst en/of wanneer deze twijfelt over de informatie wordt verzocht voorafgaand contact op te nemen met de onderneming.

Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van de onderneming zijn in Euro's, inclusief Belgische BTW (21%) en exclusief verzendkosten.
 2. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven.
 3. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant zal de volledige prijs, met inbegrip van de verzendkosten, bekend zijn.
 4. Kristien Thoelen behoudt zich het recht om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. De aangekochte producten en kosten zullen altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de bestelbevestiging. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voor zover de producten beschikbaar zijn.
 5. Indien korte tijd later een al aangekocht product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. 
 6. Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten.
 7. De onderneming kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bvb als gevolg van materiële, invoer-, zet- of drukfouten. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houdt de onderneming het recht voor de artikelen niet te leveren. De klant ontvangt in dit geval een bericht en de juiste prijsinformatie. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden verleend. 

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door de onderneming op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant wordt ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld in de orderbevestiging. Dit bedrag omvat de verkoopprijs in Euro van de bestelde goederen en eventuele verzendkosten, en is inclusief Belgische BTW. Bestellingen worden pas verwerkt na volledige betaling van de factuur door de klant.

Betaling

 1. Zie ook de rubriek Betaling, eveneens aanwezig op deze website.
 2. In de webshop kan de klant veilig betalen dankzij een extern, speciaal daartoe beveiligd betaalplatform.
 3. De klant heeft de mogelijkheid te betalen met de methodes die beschreven staan in de rubriek betaling.
 4. Tenzij anders met de klant overeengekomen, aanvaardt de onderneming alleen vooruitbetaling via de webshop. De betaalmogelijkheid kan worden gekozen op het einde van het bestelproces.
 5. Tenzij anders met de klant overeengekomen en/of afhankelijk van de verkoopsituatie (vb. standplaats op beurs, pop-up,…), aanvaardt de onderneming geen cashbetalingen.
 6. Niet betaalde bestellingen worden na 7 (zeven) kalenderdagen automatisch geannuleerd door de onderneming.
 7. De onderneming behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
 8. De onderneming behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, bijkomende transactiekosten ten laste van de klant in rekening te brengen. Indien dit het geval is zal dit met inbegrip van de kost aan de klant worden gecommuniceerd, minstens op het keuzemoment van betaalmogelijkheid in het bestelproces.
 9. Van elke afgeronde bestelopdracht ontvangt de klant een orderbevestiging per e-mail op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure is doorlopen en de onderneming het order heeft ontvangen.
 10. Er worden geen kredietkaartgegevens bewaard door de onderneming, de klant wordt automatisch doorverwezen naar de beveiligde betalingspagina. De klant geeft diens betalingsgevens ( zoals kredietkaartgegevens) dus in op de beveiligde externe pagina van Mollie zelf. Zodoende is de klant verzekerd van een veilige transactie.
 11. Kortingscodes zijn niet combineerbaar met artikelen die reeds zijn afgeprijsd noch met cadeaubonnen. Er mag slechts 1 kortingscode per aankoop in rekening worden gebracht.
 12. Kortingscodes dienen te worden ingevuld tijdens het bestelproces. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.
 13. Kortingscodes kunnen beperkt zijn in tijd. Nadat deze periode is verstreken worden de kortingscodes niet meer aanvaard.
 14. De onderneming behoudt het recht om, zonder opgaaf van redenen, kortingscodes te weigeren.

Levering

 1. Zie ook de rubriek "Verzending", eveneens aanwezig op deze website.
 2. Artikelen worden enkel geleverd in landen waarvoor de website de levering toestaat.
 3. De onderneming neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van orders.
 4. De onderneming streeft ernaar een bestelling binnen de 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld. Dit is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Bij overschrijding van deze verzendtermijn zal de onderneming dit zo spoedig mogelijk melden per e-mail aan de klant. Dit geeft geen recht op de annulering van de bestelling.
 5. Bestellingen geplaatst bij Kristien Thoelen worden verzonden via PostNL. Voor vertragingen of overmacht bij de leverancier (PostNL) is de onderneming niet aansprakelijk.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om leveringsadressen correct door te geven. Foutief doorgegeven leveringsadressen vallen dus onder diens verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten, ten laste van de klant.
 7. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.
 8. De onderneming kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de beschadiging, diefstal of verlies van goederen tijdens de verzending. De onderneming doet er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.
 9. Indien een bestelling niet dan wel slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd door de onderneming, ontvangt de klant hiervan een e-mail. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De onderneming zal in dat geval zorg dragen voor een spoedige terugbetaling van de aankoop- en verzendkost, doch uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen nadat de melding aan de klant is gebeurd. 
 10. Een klant uit de regio rond de locatie van de onderneming (Hasselt, België) heeft de mogelijkheid om diens bestelling op te halen. Indien deze klant voorafgaand hiervoor mailt naar de onderneming kan deze gebruikmaken van een kortingscode die recht geeft op gratis verzending tijdens het bestelproces. De klant betaalt dan geen verzendkosten. De onderneming behoudt het recht om deze mogelijkheid niet meer aan te bieden of de toepassing ervan aan een klant te weigeren. Gebruik van deze kortingscode zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van de onderneming kan geweigerd worden. Het niet toepassen van de kortingscode, maar wel ophalen, geeft geen recht op terugbetaling van de verzendkosten.
 11. Een klant die aan de voorwaarden uit artikel 10 van "levering" voldoet, zal door de onderneming gecontacteerd worden voor het verder afhandelen van de levering. Indien er niet tot een consensus wordt gekomen over het tijdstip en/of de locatie heeft de onderneming het recht om het pakket alsnog per post te verzenden en de kosten op de koper te verhalen.

Digitaal product

 1. Indien de aankoop een niet-fysiek product zoals een digitaal product betreft (vb. E-course) zal de levering digitaal gebeuren binnen de 1 tot 3 werkdagen nadat het volledige factuurbedrag door de onderneming werd ontvangen. De levering bestaat in ofwel (a) het voorzien van een online-toegang voor de klant waarvan de log-in per e-mail aan de klant zal worden overgemaakt en deze toegang krijgt tot een online lesplatform (b) het voorzien van de volledige E-course dan wel onderdelen ervan per mail gericht aan de klant, ofwel (c) een combinatie van beide (a) en (b).
 2. De onderneming behoudt ten allen tijde het recht om de klant toegang tot het digitale product (vb. E-course op online platform) te ontzeggen wanneer deze ter kwade trouw is, de voorwaarden niet respecteert of andere handelingen stelt in strijd met de openbare orde.
 3. De onderneming is niet aansprakelijk wanneer de klant, al dan niet, tijdelijk geen toegang kan verkrijgen tot de virtuele aankoop/cursus en waaruit blijkt dat dit te wijten is aan de onderneming. De onderneming is hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd. Indien, om welke reden dan ook, de onderneming een schadevergoeding aan de klant verschuldigd zou zijn, beslaat deze maximaal de factuurprijs van het betreffende product.
 4. De duur waarover de klant kan beschikken over een digitaal product aangeboden op een online platform wordt weergegeven op de website per product. De onderneming behoudt zich het recht deze duurtijd ten allen tijde te wijzigen. De klant zal hiervan worden op de hoogte worden gebracht per mail. De onderneming is hiervoor geen schadevergoeding of compensatie voor verschuldigd.
 5. Indien de duurtijd "levenslange toegang" betreft tot bv. het online platform kan dit in tijd worden verkort indien de onderneming ophoudt hetzij ten dele, hetzij volledig te bestaan. Ook indien het aanbod wijzigt. De onderneming is in dat geval geen vergoeding verschuldigd maar tracht in een oplossing te voorzien door vb. de downloadbaarheid van het aanbod toe te staan. De onderneming heeft het recht om dergelijke levenslange toegang eerder te ontzeggen wanneer de klant de gebruiksregels, de algemene voorwaarden of de regels naar behoorlijk fatsoen schendt.
 6. De onderneming heeft het recht ten alle tijden de technische aspecten van een digitaal aanbod te wijzigingen, ook indien de klant hier reeds gebruik van maakt. De onderneming beoogt de klant minstens dezelfde kwaliteit aan te bieden. Hiervoor is de onderneming geen vergoeding of verantwoording verschuldigd.
 7. Op virtuele producten ( zoals E-course) geldt geen garantieperiode.
 8. Digitale producten kunnen niet worden geretourneerd. Dit onder andere vanwege het downloadbaarkarakter ervan.
 9. De onderneming behoudt het recht de inhoud van het digitaal product op elk ogenblik te wijzigen (vb. toevoegen van nieuwe informatie, verwijderen van gedateerde informatie). De onderneming is hiervoor geen schadevergoeding of compensatie voor verschuldigd.
 10. Alle informatie wordt door de onderneming met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, desondanks kunnen fouten of leemten mogelijk zijn. Gelet op onder andere de snelle evolutie en complexiteit van (sommige) behandelde materies kan de onderneming geen garanties geven omtrent de accuraatheid, toereikendheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeboden. De onderneming wijst daarom ook elke aansprakelijkheid af voor directe en/of indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties. De informatie vervangt nooit advies of bijstand bij concrete gevallen. De klant blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.
 11. Op het digitaal aanbod en aanvullende cursusdocumenten/cursusonderdelen rust auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. De deelnemer is niet gerechtigd het materiaal waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan de onderneming toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te nemen.
 12. De aankoop van een digitaal product (vb. webinar / E-course etc) is ten persoonlijke titel. Het is niet toegestaan de toegang, de inhoud (geheel of ten dele) te delen met anderen.

Deelname workshop in groep (fysiek op leslocatie en/of digitaal vb. de Burn-out lotgenoten praatgroep)

 1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de klant zich heeft ingeschreven voor een workshop en deze inschrijving schriftelijk werd bevestigd door de onderneming.
 2. De klant verbindt zich ertoe het volledige factuurbedrag te voldoen binnen de 7 kalenderdagen na inschrijving én voor aanvang van de workshop. Indien dit niet het geval betreft, behoudt de onderneming het recht de inschrijving van de klant te annuleren en dit zonder enige vorm van schadevergoeding of compensatie verschuldigd te zijn. Het inschrijvingsgeld blijft in dit geval integraal opeisbaar door de onderneming.
 3. Parkeergeld, kosten openbaar vervoer en andere kosten die gemaakt dienen te worden in functie van de workshops en niet in de workshopvergoeding zijn inbegrepen zijn ten laste van de klant. De inhoud van de workshopvergoeding wordt vooraf bij inschrijving aan de klant meegedeeld.
 4. Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Indien een workshop geen doorgang mag vinden of wordt uitgesteld, wordt de klant hiervan uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de workshop per mail verwittigd. Bij annulering of uitstel wordt met de klant overlegt om de inschrijving zonder kosten te verplaatsen naar een andere datum of te annuleren en worden eventueel betaalde kosten gerestitueerd binnen uiterlijk 30 kalenderdagen.
 5. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen.
 6. Per workshop kunnen er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar zijn. De hoeveelheid beschikbare plekken wordt bij het aanbod weergegeven.
 7. Zodra de workshop vol zit, is het niet meer mogelijk een plek te boeken. De klant kan dan een mail sturen naar kristien (at) kristienthoelen (punt) be om zich op te geven voor de "reservelijst" met vermelding van de betreffende workshop waaraan deze wenst deel te nemen. De klant vermeldt hierbij de volledige naam, telefoonnummer en het mailadres. Indien er een plaats zou vrijkomen, neemt de onderneming contact op. Wanneer er voor de huidige lessenreeks geen plaats meer vrij is, zal de onderneming de klant vrijblijvend inschrijven voor de volgende workshopreeks.
 8. De onderneming behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie en/of lesvorm te veranderen.
 9. Door zich in te schrijven voor de workshops, verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 10. Afmelden voor de workshop dient per e-mail te gebeuren gericht aan kristien (at) kristienthoelen (punt) be.
 11. Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er 25 Euro aan administratiekosten ingehouden.
 12. Bij afmelding tot 1 maand (30 kalenderdagen) voor aanvang ontvangt de klant het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen de 30 tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 kalenderdagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop of een deel ervan wordt er ook geen geld teruggeboekt.
 13. Indien de klant bij startdatum van de workshop niet zelf kan komen, dan mag deze zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging is overdraagbaar op een ander persoon (ouder dan 18 jaar) maar dient op voorhand te worden gemeld.
 14. De onderneming is gerechtigd tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de workshop de datum of workshop te wijzigen. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht per mail en heeft de mogelijkheid om in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren.
 15. De onderneming is gerechtigd om bij ziekte van de docent deze te vervangen of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of worden de eventueel betaalde kosten voor de overige workshoplessen gerestitueerd.
 16. Indien een deelnemer beslist om in de loop van een workshop niet langer deel te nemen, is er geen vervanging noch restitutie van het inschrijvingsgeld mogelijk.
 17. De onderneming kan niet aansprakelijk worgen gehouden voor persoonlijke letsels en/of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
 18. Tijdens de workshop kan er gewerkt worden met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Hiervoor is de onderneming niet aansprakelijk en zal dan ook bevuilde of beschadigde eigendommen niet vergoeden. De klant dient als een goede huisvader in te staan voor correcte omgang met de aangeboden materialen. De klant dient zelf te voorzien in oude kleding indien er gewerkt wordt met vervuilende materialen zoals vb. verf of inkt.
 19. Al het workshopmateriaal en de aanvullende documenten zijn auteursrechtelijke beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd het workshopmateriaal waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan de onderneming toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te nemen.
 20. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
 21. De onderneming behoudt ten allen tijde het recht om een deelnemer niet langer toe te laten tot een workshop wanneer deze hinder veroorzaakt voor, na of tijdens een workshop, onvoldoende/geen gehoor geven aan de instructies van de docent, handelingen stelt die indruisen tegen het maatschappelijk aanvaardbare en/of de vigerende wetgevingen. In dat geval is er geen restitutie mogelijk.

Garantie

 1. Garantie is van toepassing vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
 2. De garantie is nooit van toepassing op defecten die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 3. Voor zilveren en gouden juwelen geldt 6 maanden garantie op het loskomen van edelstenen. Deze worden gratis teruggeplaatst. Indien de edelsteen verloren is, wordt deze opnieuw aangerekend maar wel gratis geplaatst.
 4. Voor zilveren juwelen en juwelen uit vermeil/verguld zilver is er een garantieperiode van 6 maanden (bij correct gebruik).
 5. Op fijne halskettingen (<1,6 mm) is een garantieperiode van 1 jaar.
 6. Bij juwelen uit vermeil (verguld zilver) is er geen garantie op het verkleuren van het juweel. Alle vermeil juwelen worden verguld met minstens 14k goud.
 7. Op edelstenen/natuurstenen geldt geen garantie. Natuurstenen vragen zorg en mits verkeerd gebruik kan dit de steen aantasten. Natuurstenen zijn ook erg gevoelig voor licht en andere invloeden waardoor ze van kleur kunnen veranderen. Voor meer informatie kan de klant hierover ook terecht in de rubriek "materialen en onderhoud" op deze website.
 8. Juwelen gemaakt uit andere materialen dan zilver, goud of vermeil (vb. mini-mi-armbanden uit acrylkralen ) hebben een garantie van 6 maanden. Als er ondanks correct gebruik, een defect is binnen deze periode wordt het juweel gerepareerd of vervangen. Indien het juweel niet meer op voorraad is, kan hiervoor een tegoedbon worden opgemaakt.
 9. Garantie geldt niet als er verkeerde producten werden gebruikt zoals bleekwater, ammoniak, etc. Alle bijtende producten zijn verboden. Garantie is eveneens niet van toepassing op beschadigingen van buitenaf zoals verkeerd gebruik van het product. Er wordt naar het uiterlijk gekeken, garantie geldt niet bij zware beschadiging.
 10. De juwelencollectie bevat vaak fijne juwelen. Deze draagt u beter niet bij vb. huishoudelijk werk.
 11. De duurzaamheid van een juweel is afhankelijk van persoon tot persoon en heeft onder andere te maken met de zuurtegraad van de huid maar ook het correct onderhouden ervan. Voor meer informatie of tips hierover kan de klant in de rubriek "materialen en onderhoud" van deze website terecht.
 12. Elke garantie komt te vervallen wanneer een andere dan de onderneming het artikel heeft trachten te herstellen en/of heeft herwerkt.

Herroepingsrecht, retournering en procedure

 1. Dit deel dient samen gelezen te worden met het onderdeel "Retournering" dat eveneens op deze website voorkomt.
 2. De klant heeft het recht om de onderneming te informeren dat deze van de aankoop op afstand wil afzien, zonder betaling van een boete of vermelding van de redenen daarvoor, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de bestelde artikelen (wet van 6/4/10).
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken.
 4. Indien de klant van diens herroepingsrecht gebruik maakt, zal deze het artikel in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en eigen kosten terugsturen naar de onderneming, conform de door de onderneming aangegeven instructies.
 5. Tegoeden die voortvloeien uit een retournering zullen door de onderneming zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na aanvaarding én na ontvangen van de terugzending, worden terugbetaald.
 6. Waardevermindering kan ten laste van de koper zijn indien blijkt dat de behandeling van de goederen verder ging dan enkel nodig was om de karakteristieken van het goed vast te stellen en de goede werking ervan na te gaan.
 7. De onderneming neemt alleen artikelen terug die voldoen aan de door haar gestelde voorwaarden. Wanneer dit niet zo is worden de artikelen niet aangenomen.
 8. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourneringen worden niet aangenomen.
 9. Omwille van hygiënische redenen kunnen oorbellen nooit teruggenomen worden.
 10. Producten zoals (digitale) multimedia (vb. E-course, webinar, toegang online leerplatform) en boeken kunnen niet geretourneerd worden.
 11. Handgemaakte, gepersonaliseerde juwelen en andere producten kunnen niet geretourneerd worden.
 12. Indien het niet mogelijk is om een product om te ruilen omdat het product niet langer op voorraad is, kan je worden terugbetaald of wordt er een tegoedbon opgemaakt voor het bedrag overeenkomstig de waarde van het te ruilen artikel. Omruiling kan niet bij producten die van retournering zijn uitgesloten. Let wel, dezelfde voorwaarden i.v.m. de correcte terugzending enerzijds en anderzijds de correcte omgang met de goederen zoals in de algemene voorwaarden omschreven blijft van toepassing, in het andere geval zal er sprake zijn van waardevermindering.
 13. De procedure voor retournering is, behoudens de onderneming de klant op een andere wijze schriftelijk informeerde, als volgt :
 • de klant verwittigt binnen de 14 kalenderdagen na de ontvangst van diens bestelling dat deze een of meerdere artikels wenst terug te sturen. Dit dient te gebeuren door een mail te sturen naar kristien (at) kristienthoelen (punt) be. In de mail vermeldt de klant duidelijk: diens naam, het ordernummer en het artikel of maakt gebruik van het standaard formulier van de FOD Economie.
 • Na aanmelding van de retour zal de onderneming de klant een mail met bevestiging van de retour en de retourgegevens sturen. De klant dient de artikels vervolgens binnen de 14 kalenderdagen na deze mail, liefst ongedragen, maar zeker onbeschadigd en in de originele en onbeschadigde verpakking (doosje of zakje), voorzien van alle etiketten en/of labels met eventueel bijgeleverde garantiebewijzen en gebruiksaanwijzingen, zorgvuldig en veilig verpakt terug te sturen.
 • Na ontvangst van de retourzending wordt deze door de onderneming gecontroleerd. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, stort de onderneming het originele aankoopbedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, terug. De onderneming neemt alleen artikelen terug die voldoen aan de voorwaarden zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden. Wanneer dit niet zo is, worden de artikelen niet aangenomen en teruggestuurd naar de afzender.
 • De terugbetaling zal gebeuren op dezelfde wijze van betaling als gebeurde door de klant, tenzij anders overeengekomen.

Omruiling

Indien de klant graag een artikel wenst om te ruilen, dient eerst bovenstaande procedure (zie retournering) te worden gevolgd. Nadien kan de klant een nieuwe bestelling in de webshop plaatsen.


Foutief of defect product ontvangen?

Indien de klant een foutief of defect product heeft ontvangen bij levering dient deze dit binnen de 24 uur na ontvangst van het pakket per mail aan kristien (at) kristienthoelen (punt) be te melden zodat de onderneming een passende oplossing kan aanbieden.


Klachten

 1. Klachten moeten binnen bekwame, aanvaardbare tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de onderneming, dit direct (en uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen) nadat de klant de gebreken heeft vastgesteld.
 2. In geval van een geschil of klacht zal de onderneming deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen in overleg met de klant oplossen. Indien dit niet lukt binnen de 30 kalenderdagen zal dit aan de klant worden gemeld.
 3. Teneinde de afhandeling van een klacht soepel te laten verlopen, wordt de klant verzocht om de aanwijzigingen van de onderneming strikt op te volgen. De verzendkosten voor het retourneren van een artikel met een klacht zijn in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen worden vergoed indien de klacht gegrond wordt verklaard.
 4. Indien de aangeboden oplossing niet aan de verwachtingen voldoet kan de bestelling worden geannuleerd. Het betaalde bedrag met uitzondering van de verzendkosten zal worden terugbetaald, uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen nadat de beslissing tot terugbetaling door de onderneming per mail aan de klant werd bevestigd. Dit op voorwaarde dat het artikel ongebruikt, onbeschadigd en voldoet aan de overige algemene voorwaarden.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is de onderneming niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de onderneming haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de onderneming die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder worden onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming exhaustief is: productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de onderneming, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Aansprakelijkheid

 1. De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van haar producten en/of diensten.
 2. Indien de onderneming, om welke reden dan ook, gehouden is tot enige schadevergoeding dan zal deze niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Privacy en cookies

Hiervoor kan de klant terecht op de privacy- en cookiepolicy die eveneens op de website www.kristienthoelen.be aanwezig is.

Intellectuele eigendommen en gebruik van de site

 1. Hiervoor kan de klant terecht op de Sitevoorwaarden die eveneens op de website www.kristienthoelen.be aanwezig is.
 2. Het is niet toegestaan de producten aangeboden op de website van Kristien Thoelen te reproduceren en vervolgens door te verkopen.
 3. Het is niet toegestaan zich uit te geven voor Kristien Thoelen (=de onderneming) zoals gekend als hierboven omschreven onderneming, dan wel als diens afgevaardigde, zonder voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van Kristien Thoelen/de onderneming noch als eigenaar/ontwerper van de producten uit het aanbod van de onderneming voor te stellen of onder de naam van de onderneming uit te geven.
 4. Op de cursus(inhoud) in de door de onderneming aangeboden workshops (vb. E-cursus, Leslocatiecursus) rust auteursrecht.

Toepasselijk recht en wijzigingen

 1. Op alle overeenkomsten afgesloten tussen de onderneming en haar klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken behorende tot het arrondissement van het ondernemingsadres van toepassing.
 2. Indien een bepaling (of een deel ervan) van deze voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht, geldig en afdwingbaar.

Vorige versie 9/11/2020

Laatste wijziging 13 april 2022 (aanpassing ondernemingsinformatie en kenmerken).